Học tốt Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm) - Cô Thu Phương, cô Bảo Vân

  Mục lục bài giảng
  • Listen and repeat the words in the book
  • Match the verbs with the suitable nouns
  • Game: Lucky number
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 6: Our Tet holiday - A closer look 1

Unit 6: Our Tet holiday - Vocabulary

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 331

Chưa có thông báo nào