Học tốt Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm) - Cô Thu Phương, cô Bảo Vân

  Mục lục bài giảng
  • Grammar: Will for the future; Exercise 1
  • Exercise 2, 3
  • Grammar: Might for future possibility
  • Exercise 4
  • Game
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 10: Our houses in the future - A closer look 2

Unit 10: Our houses in the future - Grammar

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 129

Chưa có thông báo nào