Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Things in nature
  • Travel items
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Natural wonders of the world - A closer look 1

Unit 5: Natural wonders of the world - Vocabulary (Extra Exercises)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 453

Lưu ý: Exercise 1, câu 5 các em sửa lại đáp án là "plaster" (miếng dán) giúp cô nhé.

Chưa có thông báo nào