Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
    • Listen & read
    • Vocabulary
    • Part a & part b
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: My friends - Getting started

Unit 3: My friends - Getting started (p.1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 959

LƯU Ý: Phần Vocabulary, các em sửa lại "long back hair" thành "long black hair" (tóc đen dài) giúp cô nhé!

Chưa có thông báo nào