Học tốt Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm) - Cô Thu Phương, cô Bảo Vân

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 3: My friends - Skills 1

Unit 3: My friends - Reading (Extra Exercises)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 343


Học sinh lưu ý: trong Exercise 1.

Câu 6. How many rooms are there in his house?
Đáp án là: There are five rooms in his house.

Chưa có thông báo nào