Học tốt Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm) - Cô Thu Phương, cô Bảo Vân

  Mục lục bài giảng
  • Sound /a:/ & Exercise 1
  • Sound /ae/ & Exercise 2
  • Talking about different ways to save the environment
    • Exercise 3
    • Exercise 4
    • Exercise 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 11: Our greener world - A closer look 1

Unit 11: Our greener world - Pronunciation (Extra Exercises)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 94

Chưa có thông báo nào