Topclass iLearn Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • What is a paragraph?
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: My new school - Skills 2

Unit 1: My new school - Writing (Extra Exercises)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.230

Chưa có thông báo nào