Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • A. Vocabulary
  • B. Grammar
  • C. Communication
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: My friends - Looking back & Project

Unit 3: My friends - Looking back & Project

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 410

Lưu ý: phần Grammar, chủ ngữ "I" đi kèm với động từ "tobe" là "am" ở thì hiện tại tiếp diễn nhé. Các em sửa lại giúp cô!

Chưa có thông báo nào