Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Game
  • Reading - Activity 1
  • Reading - Activity 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 8: Sports and games - Skills 1

Unit 8: Sports and games - Reading

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 177

BỔ SUNG: PHẦN 3 (ANSWER THE QUESTIONS):

3) How many goals did he score in total? (Answer: 1281 goals)

Chưa có thông báo nào