PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 23
  • Câu 25
  • Câu 26
  • Câu 28
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 05 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 05. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 1)

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 1.001

Chưa có thông báo nào