PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Câu 1
 • Câu 2
 • Câu 3
 • Câu 4
 • Câu 5
 • Câu 6
 • Câu 7
 • Câu 8
 • Câu 9
 • Câu 10
 • Câu 11
 • Câu 12
 • Câu 13
 • Câu 14
 • Câu 16
 • Câu 17
 • Câu 18
 • Câu 20
 • Câu 21
 • Câu 22
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 09 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 09. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu (Phần 1)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.233

Chữa chi tiết các câu thuộc cấp độ Nhận biết/Thông hiểu của đề số 09.

Chưa có thông báo nào