PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 23
  • Câu 24
  • Câu 25
  • Câu 26
  • Câu 28
  • Câu 32
  • Câu 34
  • Câu 35
  • Câu 36
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 07 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 07. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 1)

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 990

Chưa có thông báo nào