PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 23
  • Câu 26
  • Câu 27
  • Câu 30
  • Câu 31
  • Câu 32
  • Câu 34
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 09 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 09. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 2)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 893


Bài giảng cung cấp phương pháp làm bài, cách nhận biết dạng bài, chữa chi tiết một số câu hỏi ở mức độ vận dụng trong đề số 09.

Chưa có thông báo nào