PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 09 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 09. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu (Phần 2)

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 533

Chưa có thông báo nào