PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 35
  • Câu 36
  • Câu 37
  • Câu 38
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 08 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 08. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao (Phần 1)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 735

Lưu ý: Trong video phần hiển thị ở thời điểm 10s đầu bị sai tên đề, cụ thể tên đề là đề 08 không phải đề 19.

Chưa có thông báo nào