PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 32
  • Câu 33
  • Câu 34
  • Câu 35
  • Câu 36
Đề số 13. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 2) sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 13 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 13. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 427

Chữa chi tiết các câu thuộc cấp độ Vận dụng của đề 13.

Chưa có thông báo nào