PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 36
  • Câu 37
  • Câu 38
  • Câu 39
  • Câu 40
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 14 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 14. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 409

Chữa chi tiết các câu hỏi Vận dụng cao thuộc đề số 14.

Chưa có thông báo nào