PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 23
  • Câu 24
  • Câu 25
  • Câu 26
  • Câu 27
  • Câu 30
  • Câu 32
  • Câu 33
  • Câu 34
  • Câu 35
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 11 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 11. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận Dụng (Phần 1)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 622

Chữa chi tiết các câu thuộc cấp độ Vận dụng của đề số 11.

Lưu ý: Câu 33 đáp án đúng là B.

Chưa có thông báo nào