PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu36
  • Câu 37
  • Câu 39
  • Câu 40
  • Câu 40 (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỀ SỐ 11 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 11. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao (Phần 1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 505

Chữa chi tiết các câu Vận dụng cao của đề 11.

Chưa có thông báo nào