PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu36
  • Câu 37
  • Câu 39
  • Câu 40
  • Câu 40 (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 11 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 11. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao (Phần 1)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 647

Chữa chi tiết các câu Vận dụng cao của đề 11.

Chưa có thông báo nào