PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 24
  • Câu 25
  • Câu 28
  • Câu 29
Đề số 09. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 09 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 09. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 1)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 495

Chữa chi tiết các câu thuộc cấp độ Vận dụng của đề số 09.

Chưa có thông báo nào