PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Câu 1
 • Câu 2
 • Câu 3
 • Câu 4
 • Câu 5
 • Câu 6
 • Câu 7
 • Câu 8
 • Câu 9
 • Câu 10
 • Câu 11
 • Câu 12
 • Câu 13
 • Câu 14
 • Câu 15
 • Câu 16
 • Câu 17
 • Câu 18
 • Câu 19
 • Câu 20
 • Câu 21
 • Câu 22
Đề số 13. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/thông hiểu sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 13 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 13. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/thông hiểu

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 640

Chữa chi tiết các câu thuộc cấp độ Nhận biết/Thông hiểu của đề 13.

Notes: Cấu trúc đề số 13 bám sát cấu trúc đề thi thử năm 2021 mà Bộ vừa ra.

Chưa có thông báo nào