PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Đề số 11. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao (Phần 2) sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 11 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 11. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao (Phần 2)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 382

Chưa có thông báo nào