PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 38
  • Câu 39
  • Câu 40
  • Câu 40 (tiếp)
Đề số 07. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 07 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 07. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao (Phần 1)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 812

Chưa có thông báo nào