PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Câu 22
 • Câu 23
 • Câu 24
 • Câu 25
 • Câu 26
 • Câu 27
 • Câu 28
 • Câu 29
 • Câu 30
 • Câu 31
 • Câu 32
 • Câu 33
 • Câu 34
 • Câu 35
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 14 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 14. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng

Độ dài: 77 phút - Số lượt học 529

Chữa chi tiết các câu hỏi thuộc cấp độ Vận dụng của đề số 14.

Chưa có thông báo nào