PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Sóng cơ - Sóng âm
  • Giao thoa sóng - Sóng dừng
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC VẬT LÍ 12

Bài 3. Tổng quan về sóng cơ học

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 573

Chưa có thông báo nào