PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
  • Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)
  • Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)
  • Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
  • Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

VĂN HỌC VIỆT NAM

Văn học Việt Nam giai đoạn 1975 - nay (Phần 2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 948

Chưa có thông báo nào