PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Sử dụng đúng theo yêu cầu các chuẩn mực của tiếng Việt
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

TIẾNG VIỆT

Chuẩn mực sử dụng từ và luyện tập sử dụng từ

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 74

Chưa có thông báo nào