PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • DNA
  • Nhân đôi, phiên mã, dịch mã
  • NST và đột biến
Nhấn để bật tiếng
X

DI TRUYỀN HỌC

Bài 1. Lý thuyết cơ chế di truyền và biến dị

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 7.406

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào