PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức tổng quát
    • Từ nhiều nghĩa
    • Hiện tượng chuyển nghĩa của từ
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

TIẾNG VIỆT

Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 104

Chưa có thông báo nào