PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Các tác phẩm được học trong chương trình THPT
  • Đất nước (Nguyễn Đình Thi) và Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)
  • Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)
  • Sóng (Xuân Quỳnh)
  • Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam) và Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
  • Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

VĂN HỌC VIỆT NAM

Văn học Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (Phần 2)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.174

Chưa có thông báo nào