PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Các tác phẩm được học trong chương trình THPT
  • Đất nước (Nguyễn Đình Thi) và Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)
  • Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)
  • Sóng (Xuân Quỳnh)
  • Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam) và Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
  • Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VĂN HỌC VIỆT NAM

Văn học Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (Phần 2)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 151

Chưa có thông báo nào