PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Dạng bài anđehit phản ứng với AgNO3/NH3
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
 • Dạng bài tập về axit cacboxylic
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 11

Bài 5. Anđehit, axit cacboxylic

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 62

Chưa có thông báo nào