PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Dạng bài anđehit phản ứng với AgNO3/NH3
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
 • Dạng bài tập về axit cacboxylic
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 11

Bài 5. Anđehit, axit cacboxylic

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 590

Chưa có thông báo nào