PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu bài học
 • Tiểu sử Hồ Chí Minh
 • Những tác phẩm được học trong chương trình THPT
  • Truyện “Vi hành”
  • Chiều tối (Mộ)
  • Lai Tân
  • Tuyên ngôn Độc lập
Nhấn để bật tiếng
X

VĂN HỌC VIỆT NAM

Một số tác giả VHVN nổi bật (Phần 2)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 923

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào