PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Đời sống văn học (tiếp)
  • Các tác phẩm được học trong chương trình THPT
  • Tây Tiến (Quang Dũng)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VĂN HỌC VIỆT NAM

Văn học Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp (Phần 2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 129

Chưa có thông báo nào