PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1
    • Ví dụ 1, 2
    • Ví dụ 3 - 5
  • Dạng 2
    • Ví dụ 1 - 3
    • Ví dụ 4 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 10

Bài 4. Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 766

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào