PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1
    • Ví dụ 1, 2
    • Ví dụ 3 - 5
  • Dạng 2
    • Ví dụ 1 - 3
    • Ví dụ 4 - 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 10

Bài 4. Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 96

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào