PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Các phương thức biểu đạt
  • Các phong cách ngôn ngữ
  • Các thao tác lập luận
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP

Đọc hiểu văn bản (Phần 2)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 940

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào