PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Đặc điểm của văn học
  • Sơ đồ tiến trình văn học Việt Nam
  • Văn học dân gian Việt Nam
  • Văn học trung đại Việt Nam
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VĂN HỌC VIỆT NAM

Một số đặc điểm của VHVN qua các thời kỳ (Phần 1)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 738

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào