PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Dạng bài về các hạt p, n, e
  • Dạng bài về các hạt p, n, e (tiếp)
  • Dạng bài về ý nghĩa bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 10

Bài 1. Nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hoá học

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.980

Chưa có thông báo nào