PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Dạng bài về các hạt p, n, e
  • Dạng bài về các hạt p, n, e (tiếp)
  • Dạng bài về ý nghĩa bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 10

Bài 1. Nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hoá học

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 508

Chưa có thông báo nào