PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
  • Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)
  • Hầu Trời (Tản Đà)
  • Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)
  • Tổng kết và luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VĂN HỌC VIỆT NAM

Một số đặc điểm của văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX (Phần 2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 167

Chưa có thông báo nào