PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Hệ tiêu hoá và hệ hô hấp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Bài 3. Chuyển hoá vật chất và trao đổi năng lượng ở động vật

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 66

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào