PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Phân tích ví dụ
  • Một số khía cạnh nghệ thuật của tác phẩm cần lưu ý
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỌC HIỂU

Đọc hiểu các khía cạnh nghệ thuật của một tác phẩm

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 64

Chưa có thông báo nào