PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Dạng bài thủy phân và đốt cháy este
  • Phương pháp chung
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
 • Dạng bài thủy phân và đốt cháy chất béo
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 12

Bài 1. Este, chất béo

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 834

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào