PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Dạng bài phản ứng với Na
  • Phương pháp chung
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
 • Dạng bài oxi hóa ancol
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Phản ứng tách nước của ancol
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 11

Bài 4. Ancol phenol

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 128

Chưa có thông báo nào