PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)
  • Chí Phèo (Nam Cao)
  • Vợ nhặt (Kim Lân)
  • Tổng kết và luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VĂN HỌC VIỆT NAM

Trào lưu văn học hiện thực phê phán Việt Nam (Phần 2)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 146

Chưa có thông báo nào