PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • So sánh
 • Ẩn dụ
 • Hoán dụ
 • Nhân hóa
 • Chơi chữ
 • Nói quá
 • Nói giảm nói tránh
 • Liệt kê
 • Điệp ngữ
 • Điệp cấu trúc cú pháp
 • Câu hỏi tu từ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP

Đọc hiểu văn bản (Phần 3)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 620

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào