PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Nói quá
  • Nói giảm nói tránh
  • Điệp từ/ Điệp ngữ
  • Chơi chữ
  • Liệt kê
  • Tương phản
  • Đảo ngữ
  • Lặp cấu trúc
  • Câu hỏi tu từ
  • Phép đối
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỌC HIỂU

Các biện pháp tu từ (Phần 2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 143

Chưa có thông báo nào