PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát các thao tác lập luận
  • Cụ thể các thao tác lập luận
    • Giải thích - Phân tích - Chứng minh
    • Bình luận - So sánh - Bác bỏ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỌC HIỂU

Các thao tác lập luận

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 119

Chưa có thông báo nào