PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp chung (dạng 1)
  • Ví dụ 1 - 3 (dạng 1)
  • Ví dụ 4 (dạng 1), Ví dụ 1 (dạng 2), Ví dụ 2 (dạng 2)
  • Ví dụ 3 (dạng 2)
  • Ví dụ 4 (dạng 2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 12

Bài 5. Đại cương kim loại

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 90

Chưa có thông báo nào