PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • 1. Kĩ thuật chọn hàm bằng casio giải bài toán nguyên hàm - tích phân
  • 2. Kĩ thuật casio giải PT bậc nhất chứa z và liên hợp của z
  • 3. Kĩ thuật casio giải tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường thẳng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

MỘT SỐ KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Một số kĩ thuật Casio đặc biệt xử lí nhanh các dạng toán

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 75

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào