PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Hệ tuần hoàn và cân bằng nội môi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Bài 4. Chuyển hoá vật chất và trao đổi năng lượng ở động vật (tiếp)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 83

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào