PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Hệ tuần hoàn và cân bằng nội môi
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Bài 4. Chuyển hoá vật chất và trao đổi năng lượng ở động vật (tiếp)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 562

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào