PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Di truyền học quần thể
  • Di truyền học người
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

DI TRUYỀN HỌC

Bài 6. Lý thuyết di truyền học quần thể và di truyền học người

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 140

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào